Vi är sektionen för blivande miljövetare på Linköpings Universitet.

Utbildningar

Inom miljövetarsektionen finns det två utbildningar. Dessa är kandidatprogrammet i miljövetenskap 180 hp och master in science for sustainable development. Mer information finns här: 

Studentlivet inom MvSek

Miljövetarsektionen består av sektionsstyrelsen och utskotten MAX Phesteri och Phadderiet MiPh0. Tillsammans arbetar vi med att säkerställa att studenter inom sektionen får ett bra studentliv.

Postiva klimatnyheter

Idag är det många som har klimatångest och därför vill vi belysa de positiva sakerna som görs i arbetet för ett mer hållbart samhälle. För att göra detta länkar vi till tidningen Aktuell hållbarhet som är en oberoende tidning och skriver om hållbarhet samt olika miljöfrågor.