Kontakt

Nedan finner du information till styrelsen och de olika utskotten inom miljövetarsektionen. Hör gärna av dig om du har synpunkter, frågor och funderingar.

Styrelsen

Allmänna frågor: styrelsen@mvsek.se

Utbildningsbevakare, frågor eller problem kring utbildningen: ub@mvsek.se

Arbetsmiljöombud, synpunkter på den fysiska och sociala arbetsmiljön på campus: amo@mvsek.se

Styrelsen på Facebook och Instagram

Vill du komma i kontakt med någon särskild i styrelsen finns samtliga uppgifter här: Styrelsen.

MiPh0

Mejl: miph0@mvsek.se

MAX

Mejl: max@mvsek.se