Mastern

Utbildningen och Linköping

Science for sustastainable development är MvSeks masterprogram och en tvåårig utbildning på Linköpings universitet belägen på Campus Valla i Linköping. Utbildningen är tvärvetenskaplig och utforskar holistiska lösningar till olika samhällsproblem, för att skapa hållbara samhällen för att uppfylla globala mål som agenda 2030.

Internationella studenter

För information om hur det är att vara utbytesstudent på Linköpings Universitet och fakta kring förberedelse inför utbytesstudier på Linköpings Universitet finns mer information här:

Länklista