Styrelsen

Styrelsen är sektionens beredande, planerande, verkställande och förvaltande organ och fungerar som en länk mellan lärare och studenter.

Vi jobbar för att göra studietiden så bra så möjligt för studenterna. Detta gör vi bland annat genom utbildningsbevakning, arbetsmiljöövervakning och genom att organisera programrelevanta aktiviteter. Som verkställande organ är det vår uppgift att leda utskotten och deras verksamhet, och vi finns alltid tillgängliga för att hjälpa våra utskott när de stöter på problem och utmaningar. Då styrelsen finns till för dig kan du som student komma till oss med idéer, synpunkter och annat som påverkar programmet.

Styrelsen har öppna möten varje måndag. För närmare uppgifter om vad vi pratar om eller om du vill delta på mötet kan du kontakta oss. Skicka ett meddelande till: styrelsen@mvsek.se

För att se våra dagordningar, mötesprotokoll och styrande dokument för sektionen se följande länk (endast tillgängligt för studenter på LiU): Styrdokument

Medlemmar