UB och AMO

Två rullor inom styrelsen som kan vara särskilt viktiga att känna till är AMO (Arbetsmiljöombud) och UB (Utbildningsbevakare). Deras jobb är att se till att studenterna inom MvSek känner sig trygga i sina studier, både vad gäller själva utbildningen och den omgivande arbetsmiljön.

Ebba, Utbildningsbevakare (UB)
Fick du en felaktig bedömning av en lärare? Tycker du att ett kursmoment bör ses över och förbättras? Har du andra idéer om själva utbildningen, eller för specifika kurser och tentamoment? Som utbildningsbevakare har jag kontakt med både representanter från studentkåren (StuFF), andra utbildningsbevakare och lärarna inom MvSek programmen. Det gör att jag har möjlighet att framföra elevernas åsikter i många olika forum för att tillmötesgå de önskningar och förfrågningar som studenter har vad gäller utbildningen.

Kontakta mig på ub@mvsek.se

Sara, Arbetsmiljöombud (AMO)
Kraschar datorerna i datorrummet varje gång du vill arbeta inom ett specifikt program? Finns det svårigheter att ansluta till internet i vissa lokaler? Upplever du stress på grund av oklara krav på dig som student? Som arbetsmiljöombud arbetar jag med både den fysiska och psykosociala miljön. Mitt arbete handlar därför både om hur lokalerna, studierna och allt runt omkring påverkar din fysiska och psykiska hälsa. Precis som UB har jag kontakt med olika instanser för att hjälpa till att göra din studietid så bra som möjligt. Som AMO har jag tystnadsplikt!

Kontakta mig på amo@mvsek.se